fbpx

Over ons

Mustafa Fakhir Held

Subsidie adviesbureau SUBSIDIEZEKER

1998 – 2002
De veranderende wetgeving rondom werkgeversverantwoordelijkheden hadden in de periode van 1998 tot 2002 veel impact op de hoogte van werkgeverslasten. Er vond een verschuiving plaats waarbij werkgevers steeds meer administratieve lasten kregen en in diezelfde periode werden zij ook geconfronteerd met meer controles van de Belastingdienst en UWV. Er kwamen in deze periode steeds meer subsidieregelingen bij, die het doel hadden om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en/of te houden. Uit talloze onderzoeken bleken weinig werkgevers gebruik te maken van die mogelijkheden. Als gevolg hiervan bleven er duizenden euro’s aan subsidies bij de subsidieverstrekkers op de rekening staan.

2002 – 2007
Er ontstond vanaf 2002 een situatie waarbij aan de ene kant ondernemers onnodig teveel sociale lasten betaalde en aan de andere kant nauwelijks de subsidies ontvingen waar ze recht op hadden. Deze scheefstelling was voor de oprichter van SubsidieZeker aanleiding om werkgevers te hulp te komen. Dat begon als eerst in de rol van expert sociale zekerheid bij een grote subsidieorganisatie in Noord Nederland. De oprichter wilde graag in een meer invloedrijke rol werkgevers bedienen. Toen eenmaal duidelijk was dat het bedrijf hem niet steunde bij het maken van deze stap, maakte hij een keuze die zijn leven voor altijd zou veranderen. Hij werd ondernemer.

2007 – 2014
De ontwikkelingen vanaf 2007 gingen in rap tempo. De wetgeving bleef veranderen en daarmee ook de heersende onduidelijkheid over welke subsidies werkgevers kunnen beschikken. Het aantal nieuwe subsidies groeide als kool en de oprichter bouwde steeds meer expertise op om werkgevers te ondersteunen met subsidievraagstukken.

Wat begon met een naïef ideaalbeeld werd een serieus bedrijf met in totaal 40 mensen. Maar om de ontwikkelingen aan te kunnen groeide het bedrijf te snel en werden er flinke investeringen gedaan in software waarmee de werkzaamheden snel en kwalitatief uitgevoerd kon worden.

De complexiteit van subsidies verschilt van regeling tot regeling. De moeilijkheidsgraad van een subsidie wordt meestal bepaald de voorwaarden die de subsidieverstrekker aan de subsidie stelt. Er is ook een foutmarge betreft het risico dat als de subsidieaanvraag niet volledig of op tijd wordt ingediend, een aanvraag kan afgewezen worden.

2014 – 2019
De ondernemer neemt een drastisch besluit na het mislukken van het op de markt brengen van een nieuwe software oplossing waarmee kunstmatige intelligentie het subsidiewerk deels voor de werkgever doet. Hij neemt afscheid van het personeel om een onvrijwillig einde van het bedrijf te voorkomen. Dat doet pijn. maar de oprichter leert een waardevolle les. Subsidie zijn een specialistisch vak, maar de ondernemerschap is op zichzelf ook een vak apart. Een vak dat zich via praktijkervaring en het maken van fouten zich het beste laat kennen.

Daarmee gaat de droom om te voorkomen dat werkgevers subsidies mislopen niet verloren. De ondernemer gaat op kleine schaal door. In een netwerk van specialisten klimt de oprichter zich uit een moeizame periode naar een meer stabielere fase van zijn ondernemerschap. 

De missie van de oprichter om ervoor te zorgen dat ondernemers geen subsidies mislopen blijft voortbestaan. Zijn kennis en ervaring blijken van grote waarde te zijn. De subsidies zijn tegenwoordig anders en zo is ook de werkwijze van de oprichter niet meer hetzelfde. Veel werk gaat tegenwoordig digitaal. Het plezier van succesvolle subsidieaanvragen is nog steeds een bijzonder leuke ervaring. Zolang het werk van een subsidie expert nodig is blijft de oprichter er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de subsidies door ondernemers benut worden.

2020 – heden
SubsidieZeker doet het goed. Veel ondernemers hebben baat bij de specialistische kennis die de organisatie te bieden heeft. De organisatie heeft haar dienstverlening verlegd naar nieuwe subsidies. De oprichter begrijpt vanwege zijn eigen ervaring andere ondernemers nu beter dan ooit. Dat heeft zo zijn voordelen. De missie van de oprichter is na al die jaren niet veranderd. Ondernemers en ondernemingen helpen subsidies benutten.