fbpx
WBSO SubsidieZeker

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Met de WBSO kan elke ondernemer een korting krijgen op de loonbelasting. Dat voordeel is bedoeld om de loonkosten te verlagen. De overheid gaat er vanuit dat als bedrijven investeren in innovatieve oplossingen, en dat daar uiteindelijk succesvolle producten en/of oplossingen uit voort komen. Bedrijven die succesvol innoveren betalen op de lange termijn weer meer Belasting. Door te investeren in bedrijven die innovatief werken verwacht de overheid dus meer Belasting te verdienen. Maar het is in het kader van de globalisering ook erg belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven internationaal aantrekkelijk blijft. Met de WBSO creëert de overheid bewust een klimaat waarin innovatie mogelijk wordt.

Wat is de WBSO?

De WBSO is een fiscale innovatieregeling in de vorm van een loonkostensubsidie van de Nederlandse overheid. Met de WBSO worden de loonkosten voor de uren die besteed worden aan R&D werkzaamheden gecompenseerd. De compensatie is in de vorm van een vermindering van de afdracht loonheffingen. Het voordeel is uiteraard alleen interessant als er voldoende loonheffingen te verminderen zijn. En als er voldoende R&D uren worden gemaakt.

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE WBSO?

Alle ondernemers in Nederland kunnen gebruik maken van de WBSO. Er wordt geen onderscheidt gemaakt in de ondernemingsvorm en/of grootte van het bedrijf. Starters, ZZP’s, BV’S, alle bedrijven kunnen er gebruik van maken. Het maakt ook niet uit in welke sector de onderneming actief is. De berekening van het financiële voordeel van de WBSO hangt onder andere af van de rechtsvorm van de onderneming.

 

WELKE WERKZAAMHEDEN VALLEN ONDER R&D?

De WSBO kent vier verschillende soorten projecten:

(1) De ontwikkeling van producten. (2) De ontwikkeling van productieprocessen.
(3) ICT-oplossingen (software). (4) Technisch wetenschappelijk onderzoek. 

U lost een technische knelpunten bij met uw werkzaamheden op. 

U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige R&D-werkzaamheden.