fbpx
Selecteer een pagina

WBSO subsidie

De WBSO subsidie staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De overheid stimuleert technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Omdat de loonkosten en andere uitgaven van ondernemers die werken aan technische innovaties wordt verlaagd is de WBSO voor veel ondernemers interessant.

Wat is de WBSO?

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat je minder loonheffing afdraagt. Ben je een zelfstandige dan krijg je een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters. Op de website van de rijksoverheid kan je hier mee over lezen. Via onderstaande knop kom je rechtstreeks op de WBSO pagina van het RVO uit.

Hoe werkt de WBSO?

Je wilt iets ontwikkelen of onderzoeken

Eén van de afwegingen die je maakt bij je beslissing om jouw S&O-project te starten, zijn de kosten van het project. De WBSO helpt je bij de financiering van het project(en). De WBSO verlaagt de kosten voor technischwetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, ook als het project mislukt. Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen, tenzij je organisatie een publieke kennisinstelling is. Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is of in welke bedrijfssector je werkt. Er zijn twee soorten projecten waarvoor je een aanvraag kunt indienen.

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoeveel levert een WBSO subsidie op?

Voor 2020 bedraagt het budget € 1.281 miljoen.

Het voordeel van de regeling wordt in de aangifte van de loonheffing verrekend. Een ZZP’er verrekend dit met zijn inkomstenbelasting. Om het voordeelpercentage voor alle R&D-kosten te berekenen hanteert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee schijven:

  • Het tarief voor de eerste schijf is 32%. Dit geldt voor de R&D-kosten en uitgaven tot € 350.000,-. Voor starters ligt het percentage wat hoger, namelijk op 40%.
  • Voor alle kosten boven € 350.000,- is het tarief 16%.

Bereken hier je fiscale voordeel.

WBSO in 2021: extra stimulans om te investeren in R&D

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar!

Budget 2021

Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb’ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Voordeelpercentages voor bedrijven in 2021

  • Tarief 1e schijf: 40%
  • Tarief 1e schijf starters: 50%
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%

Ondernemingen met personeel konden al vanaf 2020 flexibeler WBSO aanvragen. Ondernemingen met personeel mogen vier keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was drie keer per jaar.

Onze Werkwijze

We maken subsidies mogelijk

.01

Kennismakingsgesprek 

Het kennismakingsgesprek is een gratis en vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek kan je ervaren wie we zijn en hoe we werken. Tijdens het gesprek bespreken we de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf en inventariseren de mogelijkheden.

.02

Subsidietraject

Wij gaan aan de slag met de antwoorden die je tijdens het gesprek hebt gegeven. We verzamelen informatie, schrijven de aanvraag en volgen alle formaliteiten en procedures. Daarna is het wachten op een akkoord van de subsidieverstrekker.

.03

Nazorg

Na de afhandeling van de subsidie gaan we nog even samen door. We werken graag naar zekerheid toe. Daarom blijven we je nog even opvolgen zodat we zeker weten dat je maximaal geholpen bent. 

Ondersteuning nodig bij een subsdie aanvraag?

Wij bieden adequate ondersteuning bij alle vraagstukken met betrekking tot subsidie en innovatie. Als u innoveert of investeert komt u misschien in aanmerking voor subsidies. SubsidieZeker helpt u om geen subsidiekansen te missen.

Succesvolle subsidietrajecten

Aantal regelingen

Aanvragen ingediend

Direct contact met een expert

Met welke subsidie kan jij jouw plannen echt realiseren? Neem contact met ons op voor al jou vragen en om samen de juiste subsidie te vinden.

Blog

De laatste nieuws en updates

Beschikking Werkhervattingskas (Whk)

Beschikking Werkhervattingskas (Whk)

Whk is de afkorting van de Werkhervattingskas Het is een potjesverhaal. Om de uitkeringen te kunnen betalen van mensen die vanuit een werkende situatie ziek of arbeidsongeschikt raken moeten potjes met geld gecreëerd worden. Deze potjes worden niet gevuld vanuit...

Doelgroepverklaring

Doelgroepverklaring

Mag je als werkgever in de eerste 2 maanden van het dienstverband vragen om een doelgroepverklaring LKV? Wat is de LKV? Loonkostenvoordelen (LKV's) hebben met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer...

No Risk Polis

No Risk Polis

No Risk Polis Het is belangrijk om te begrijpen dat UWV niet automatisch de ziektewetuitkering aan de werkgever uitbetaald. UWV beschikt over de gegevens die nodig zijn om te bepalen of de werkgever recht heeft op de compensatie maar UWV is afhankelijk van de input...