SUBSIDIES

ALLE SUBSIDIES

Er bestaan meer subsidies voor bedrijven en organisaties dan we mogelijkerwijs overzichtelijk op een website kunnen plaatsen. Dat is ook niet wat we ambiëren en daar zit je ook niet op te wachten. Wil je echt weten of er subsidie is voor jouw project of organisatie neem dan gewoon even contact op. Dan kunnen we daar snel antwoord op geven. Wat je wel op deze pagina kan vinden zijn de meest voorkomende subsidieregelingen. 

WBSO

Ben je bezig met R&D? Of voer je technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kan je misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).De WBSO is een fiscale regeling waarmee je jouw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Het levert je een belastingvoordeel op.

INNOVATIEBOX

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten en waarvoor WBSO is ontvangen kan voor deze regeling worden gebruikt.

Energie-investeringsaftrek (EIA), MIA VAMIL, SDE ++

Als ondernemer kan je fiscaal voordeel behalen door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze regelingen zijn van toepassing op de investeringen in (duurzame) bedrijfsmiddelen.

SLIM-Regeling

Met de SLIM-Regeling kan je de leercultuur van de onderneming versterken via, het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in de onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Deze regeling is onderdeel van een breder pallet van maatregelen voor het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.

Sectorale- en Regionale Regelingen

De sectorale- en regionale subsidieregelingen zijn in het algemeen gericht op een bepaalde thema's of op een bepaalde regio's. Met deze regelingen ondersteunt het kabinet sectoren en/of ondernemingen in bepaalde regio's die investeren in specifieke thema's. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. Voorbeelden van deze thema's zijn, duurzaam inzetbaarheid, de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en voor het bieden ondersteuning voor het behouden van werk en het vinden van ander werk.

Subsidies Inclusief werkgeven

Ondernemingen die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. De onderneming die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruikmaken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Naast de fiscale regelingen zijn er ook subsidiemogelijkheden.

Ben je toe aan hoge kwaliteit subsidieaanvragen, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Bij ons sta je als klant centraal. We maken graag de extra stap voor je. Daarbij kan je van ons verwachten dat wij veel expertise in het schrijven van subsidieaanvragen hebben. En dat uit zich ook in het proces. We weten de weg te vinden. Daarom zijn we snel en effectief in onze aanpak. 

Onze werkwijze

Wij werken op twee manieren. Als je vaste klant van ons bent dan werken wij op basis van onderstaande stappen structureel aan jouw subsidieaanvragen. Maar het kan ook zijn dat je een eenmalige subsidieaanvraag met of door ons wilt laten schrijven. In dat geval gaan we ook voor je aan de slag maar dat is dan veel meer recht toe, recht aan.