fbpx
Selecteer een pagina
Zoekresultaten Webresultaat met sitelinks  Subsidieregeling Praktijkleren SubsidieZeker

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer bedraagt de subsidie maximaal € 2.700,- per schooljaar. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Het doel van de regeling is om leerlingen, studenten, deelnemers en werknemers beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. 

Wat is Praktijkleren?

Praktijkleren is een praktijk- of werkleerplaats die een werkgever beschikbaar maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE SLIM?

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

WAAR KAN IK SUBSIDIE VOOR KRIJGEN?

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De onderwijscategorieën zijn: