fbpx
Selecteer een pagina

Sociaal ondernemen 

Sociaal ondernemen betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een werkgever die sociaal onderneemt doet aan inclusieve werkgeven. In deze organisaties is er aandacht voor diversiteit. Denk aan opleidingsniveau, gender en culturele achtergrond.

Sociaal ondernemen gaat over het insluiten van deze verschillen, op álle organisatieniveaus. Iedereen doet mee en iedereen wordt gewaardeerd.

Sociaal ondernemen kan ook winst opleveren voor werkgevers die kansen bieden.

SubsidieZeker wil werkgevers helpen om de arbeidsmarkt beter te benutten. Wij zorgen ervoor dat je tegen lagere kosten door subsidies iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmark kan aannemen.

Social Return on Investement (SROI)

SROI regeling: kom jij in aanmerking? Wij helpen je bij het voldoen aan de eisen van Social Return On Investment. Het doel is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Er bestaan veel oplossingen maar niet alle plaatsingen tellen zomaar mee.

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Alle werkgevers betalen een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ en krijgen een beloning bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar als je als werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen hebt gerealiseerd. Wij helpen je bij het voldoen aan de eisen van de participatiewet.

Nakomen van cao-afspraken

Steeds meer branches en bedrijven maken in hun cao afspraken over het bevorderen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen. Er zijn op dit moment in 168 cao-akkoorden een afspraak gemaakt voor het aannemen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Wij helpen je graag bij het voldoen van de cao-afspraak.

Sociaal ondernemen

Goed geregeld?

 1. Quotumscan; Ontdek of je voldoet aan de banenafspraak
 2. Financiële voordelen; Benut alle subsidies voor werkgevers
 3. Banenafspraak; Hulp bij het voldoen aan je verplichtingen

Banenafspraak

Hulp bij het realiseren van de banenafspraak. Wij brengen u in contact met partijen die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste kandidaten.

Quotumscan

Met de QuotumScan brengen wij voor u in kaart of u klaar bent voor de aanpassingen die de vereenvoudiging van de banenafspraak en quotumregeling voor u in de praktijk betekenen.

Financiële voordelen

Wat betreft de banenafspraak is er ook veel financieel voordeel te halen.

De waarde van sociaal ondernemen

AWVN heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten en de waarde van inclusief werkgeven. Wat levert het organisaties op als zij
een kans bieden aan iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

Waarde voor werkgevers

Sociaal ondernemen kan veel waarde opleveren voor werkgevers die kansen bieden. Wat ervaren inclusieve werkgevers
als waardevol?

 • Beter benutten van de arbeidsmarkt
 • Groei creëren in afzetmarkt
 • Organiseren van betere bedrijfsvoering
 • Versterken van het HR-beleid
 • Meer voldoening genereren
 • (Product)innovatie
 • Maatschappelijke en externe legitimiteit realiseren

Waardevolle randvoorwaarden

Wat kan je als werkgever doen om extra waarden te realiseren met sociaal ondernemen? Onderstaande randvoorwaarden zijn daarbij van belang.

 • Inclusief werkgeven rechtstreeks laten aansluiten bij de strategie en doelstellingen van de organisatie
 • Rol van leidinggevende als coach
 • Verankering in de beleids- en jaarplancyclus en de planning & control-cyclus
 • Bereidheid tot investeren, onder andere in het implementeren van inclusief werkgeven en het aanpassen van processen

Extra randvoorwaarden

Denk vanuit waarde, niet vanuit moeten. Sociaal ondernemen kan oplossingen bieden. Denk ook aan onderstaande randvoorwaarden.

 • Een positief klimaat en transparante organisatiecultuur, die openstaat voor inclusie
 • Draagvlak onder medewerkers
 • Een positief klimaat en transparante organisatiecultuur, die openstaat voor inclusie
 • Draagvlak onder medewerkers
 • In- en externe communicatie over de meerwaarde van inclusief werkgeven
 • Commitment van de top

01

SUBSIDIE RECOVERY

02

WERKNEMERSSUBSIDIES

03

LEREN & ONTWIKKELEN

04

SOCIAAL ONDERNEMEN

05

DUURZAAM ONDERNEMEN

06

INNOVATIEF ONDERNEMEN

BLOG

Blijf op de hoogte via onze blog. Op onze blog pagina plaatsen we regelmatig nieuwe berichten over alles wat met subsidies te maken heeft.

Doelgroepverklaring

Doelgroepverklaring

Mag je als werkgever in de eerste 2 maanden van het dienstverband vragen om een...

No Risk Polis

No Risk Polis

No Risk Polis Het is belangrijk om te begrijpen dat UWV niet automatisch de...