fbpx
Selecteer een pagina
SLIM SubsidieZeker

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt er minder gedaan aan de ontwikkeling van medewerkers. Door gebrek aan tijd, geld en prioriteiten wordt er vaak niets of te weinig gedaan om medewerkers voor te bereiden op toekomstige benodigde skills. De Nederlandse overheid heeft veel onderzoek gedaan naar dit probleem en wil dat oplossen via het stimuleren van bepaalde activiteiten. Het doel van de regeling is dat werkgevers een leerrijke omgeving bieden aan werknemers en dat werknemers meer regie nemen over hun eigen leerpad. Er is voor 2020 maar liefst 48 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Download hier de menukaart die de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar heeft gesteld.

Wat is de SLIM?

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Dat gaat niet automatisch. Met de SLIM worden specifieke activiteiten die leiden naar een leercultuur mogelijk gemaakt. De regeling is extra interessant omdat ondernemers subsidie krijgen voor zowel de interne uren als de externe kosten.

Ondernemers kunnen aan de eigen bijdrage voldoen als ze voldoende uren besteden aan de activiteiten. Dat betekent dat ze geen financiële investering hoeven te doen. Een tijdsinvestering is voldoende om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling.

Een belangrijk voorwaarde van de regeling is het bijhouden van de uren en het schrijven van een evaluatie. In het projectplan dient goed beschreven te worden hoe men de evaluatie gaat organiseren. 

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE SLIM?

De SLIM kent drie verschillende doelgroepen:

(1) Alle MKB-ondernemingen bestaande uit ZZP’s en bedrijven ongeacht hun ondernemingsvorm maar die niet groter zijn dan 250 werknemers en een omzet hebben die kleiner is dan 43 miljoen euro.

(2) Samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee MKB-ondernemingen.

(3) Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, of recreatiesector.

Afhankelijk van de doelgroep gelden er verschillende subsidiebijdragen. 

Doelgroep & subsidiebijdrage:

Doelgroep (1)   24.999 euro
Doelgroep (2) 500.000 euro
Doelgroep (3) 200.000 euro en landbouw 20.000 euro

WAAR KAN IK SUBSIDIE VOOR KRIJGEN?

De SLIM kent vier verschillende soorten activiteiten:

(1) Doorlichting van de onderneming wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte;.

(2) Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;

(3) Het ontwikkelen van een nieuwe leermethode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, een voorbeeld hiervan is een eigen bedrijfsschool opzetten.

(4) Daarnaast is het mogelijk om een subsidie te krijgen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een derde leerweg via een erkende MBO opleiding.