fbpx
Selecteer een pagina
MIT Haalbaarheid SubsidieZeker

MIT: Haalbaarheidsprojecten

MIT staat voor MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven in uitblinkt. Het doel van de MIT haalbaarheid is om MKB’s die technische en economische risico’s in kaart willen brengen van een voorgenomen innovatieproject te ondersteunen. De subsidie is maar liefst 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro. De achterliggende gedachte is om de positie van de topsectoren nog sterker te maken. Een haalbaarheidsstudie brengt inzicht in risico’s en kansen. De ondernemer wint informatie in over de sterke en zwakke punten van een project. De uitkomst een haalbaarheidsstudie is voldoende informatie dat gebruikt kan worden om een besluit te nemen om al dan wel of niet door te gaan met de ontwikkeling van een product.

Wat is een MIT Haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudies zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse. 

Als de werkzaamheden gericht zijn op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten valt dit onder industrieel onderzoek of experimenteel onderzoek.

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE SLIM?

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen de MIT-regeling in 5 regio’s aanvragen. 

Organisaties die gebruik willen maken van een MIT-instrument dienen aan te sluiten bij een van de topsectoren. Nederland kent de onderstaande negen topsectoren. 

(1) Agri & Food
(2) Chemie
(3) Water
(4) Life Science & Health
(5) High Tech Systemen
(6) Creatieve Industrie
(7) Logistiek
(8) Energie

WAAR KAN IK SUBSIDIE VOOR KRIJGEN?

De MIT Haalbaarheid kent vier verschillende soorten kostencategorieën:

(1) Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie.

(2) Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;

(3) De loonkosten van werknemers die uren besteden aan het haalbaarheidsproject.

(4) Eventuele huurkosten van apparatuur en uitrusting.