Beschikking Werkhervattingskas (Whk)

Whk is de afkorting van de Werkhervattingskas

Het is een potjesverhaal. Om de uitkeringen te kunnen betalen van mensen die vanuit een werkende situatie ziek of arbeidsongeschikt raken moeten potjes met geld gecreëerd worden. Deze potjes worden niet gevuld vanuit algemene belastingheffingen. Werkgevers en werknemers betalen samen hieraan mee. Alleen mensen die in of vanuit een werkende situatie komen, kunnen aanspraak maken op een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

UWV regelt het allemaal

De aanvragen, beoordelingen en de uitbetaling van deze uitkeringen zijn overheidstaken die door UWV worden uitgevoerd. Ook de uitvoeringskosten van de taken die UWV uitvoert worden hieruit betaald. (artikel 113a Wet financiering sociale verzekeringen)

Kortom het regelen van alle financiële middelen die nodig zijn voor de dekking van al deze uitgaven gaan via de Werkhervattingskas. De Werkhervattingskas is dus een fonds die al dat geld beheert.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van de premies. Werkgevers betalen niet allemaal een even hoge premie omdat de premie niet voor alle werkgevers gelijk is. Daarom heet deze premie, de gedifferentieerde premie Whk. Hij verschilt per werkgever afhankelijk van de sectorindeling, de loonsom van de organisatie en de uitkeringen van (ex)werknemers gerelateerd aan deze organisaties.

Er zijn enorm hoge bedragen hiermee gemoeid. Het gaat om veel geld. Om je een beeld te geven. In de premienota 2019 van UWV staan de volgende bedragen.

De verwachting in 2019 is dat er 1.152 miljoen euro aan WGA-premies geint wordt. Hier tegenover staat dat de verwachte WGA-lasten 1.176 miljoen euro is.

De verwachte inkomsten aan ZW-premies is 612 miljoen euro. Hier tegenover staat dat de verwachte Ziektewetlasten 617 miljoen euro is.

 

Onzin houdt in dat iets nergens op slaat. Het woord onzin wordt vaak gebruikt om aan te geven dat er iets onjuist of niet waar is. Ik wil het begrip iets rekken. Ik zie onzin als iets zonder waarde.

Inkomenszekerheid speelt in het leven van iedereen een belangrijke rol. Mensen kunnen zonder deze zekerheid niet goed functioneren. Het sociale systeem dat regelt dat je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid toch enige vorm van inkomen krijgt helpt om die onzekerheid tegen te gaan.

We kunnen met zijn allen dankzij de Werkhervattingskas zeggen dat we in een land leven dat sociaal is in hoe we omgaan met het creëren van inkomenszekerheid. De maatschappelijke samenwerking in de vorm van de Werkhervattingskas is betekenisvol en heeft dus wel zin.

Heb je vragen?

Er is veel informatie over subsidies beschikbaar. Maar in de praktijk komt er meer kijken bij het checken of de subsidieregeling past bij jouw situatie. Neem daarom contact op voor als je vragen hebt die je graag wilt bespreken.