SUBSIDIEZEKER

Groepsmeeting

VERBETER UW KENNIS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, VERGROOT UW FINANCIËLE REVENUEN 

BELASTINGVOORDELEN EN SUBSIDIES

Het zou zo simpel moeten zijn. U heeft recht op subsidie of een belastingvoordeel en u hoeft daar niets voor te doen. Automatisch ontvangt u van de overheid de subsidies waar u recht op heeft. Niets is minder waar.

De procedures voor het innen van subsidies zijn complex. De wetgeving veranderd regelmatig, en zelfs de uitvoerders UWV, Gemeente en de Belastingdienst hebben moeite om de nieuwe wetswijzigingen juist toe te passen.

DE AUDITMETHODE

Welke controlemethode is de beste aanpak?
De geldende wet- en regelgeving vereist een controle aanpak die rekening houdt met de specifieke, soms zelfs unieke bedrijfsomstandigheden.
De auditmethode van SubsidieZeker is speciaal ontwikkeld om orde te scheppen in deze complexiteit.

Financiële voordelen voor werkgevers.

De complexiteit van rechten en verplichtingen van werkgevers in het stelsel van sociale zekerheid.